TAGASI

Pelletipõletid 50 kW – 1000 kW

 

Puidugraanulitest (pelletitest) saadava soojusenergia soodne hind võrreldes õli-, gaasi- ja elektriküttega, on Eestis suurendanud nõudlust ka suuremate graanulipõletite järele.

Olemasolevaid katlamaju on võimalik edukalt viia täisautomaatsele pelletiküttele. Seadmetesse tehtava investeeringu tasuvus on ca’ 2-5 aastat, sõltuvalt sellest, millisel kütusel katlamaja hetkel töötab.

 

 

 

Enimkasutatavatest kütustest saadava soojusenergia maksumus, EUR/MWh (seisuga 31.03.2022):
puitpellet – 69 €/MWh (pelleti hind 270 €/tonn)
puuhalg – 82 €/MWh (puuhalu hind 75 €/rm)
maagaas – 170 €/MWh (gaasi hind 1,50 €/m3)

elektriküte 2-tariifne – 260 €/MWh

Pelletipõletid võimsusega 50 kW – 1 MW

Pelletipõletid on täisautomaatsed ja sobivad paigaldamiseks pea kõigile tahkekütte ja õlikütte kateldele. Põleti leek on horisontaalne nagu teist liiki kütuseid kasutavatel põletitel. Põleti põlemistoru on valmistatud kõrgeid temperatuure taluvast terasest. Graanulite etteandmine põletisse toimub etteandeteo abil.

Põletid on varustatud juhtblokiga, mis lisaks põleti põlemisprotsessi juhtimisele võimaldab kontrollida ka küttesüsteemi tööd – küttevee pumba juhtimine, sooja tarbevee tootmise juhtimine. Põletid on moduleeriva võimsusega s.t. valivad oma töövõimsuse ise sõltuvalt vajalikust tarbevõimsusest. Pelletite süütamine põleti käivitumisel on täisautomaatne. Oluliseks eeliseks teiste analoogsete pelletipõletite ees on see, et põletis endas puuduvad liikuvad osad. See tõstab oluliselt süsteemi töökindlust.

Lisavarustusena on kõigile põletitele võimalik paigaldada automaatne puhastussüsteem, mis minimiseerib põleti hoolduskordade sagedust.

Tootevalik:
SPL 50 – võimsusvahemik 25-50 kW
SPL 65 – võimsusvahemik 30-65 kW
SPL 100 – võimsusvahemik 50-100 kW
SPL 200 – võimsusvahemik 100-200 kW
SPL 350 – võimsusvahemik 150-350 kW
SPL 500 – võimsusvahemik 250-500 kW
SPL 1000 – võimsusvahemik 300 kW- 1 MW

Tootevalikus on ka pelletipõletid, mis sobivad teist liiki pelletite kasutamiseks küttena – näiteks rapsipellet ja päevalilleseemnetest toodetav pellet. Nende toodete kohta küsi lisateavet: tel. 6776600 või e-mail: info@kyte.ee

Täisautomaatne pelletikatlamaja võimsusega 300 kW:

Põletid suuremate hoonete (näiteks korterelamud) kateldele.

Category: .