Kui soovid mõistlikku küttelahendust siis võta meiega ühendust.

Mida me pakume?

Meie eesmärgiks on pakkuda mõistlikke küttelahendusi kõikidele hoonetele, sõltumata nende suurusest ja kasutusotstarbest.

Oma tegevuses oleme põhirõhu asetanud taastuvenergiaallikatele.

1. SOOJUSPUMBAD

Kõikjal meie ümber on hulgaliselt tasuta soojust, mida on võimalik efektiivselt ära kasutada hoonete kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Erinevatest keskkondadest energia hoonesse suunamiseks on meie tootevalikus erinevad soojuspumbad: maasoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad, õhk-õhk soojuspumbad, ves-vesi soojuspumbad.

2. BIOKÜTUSTEL TÖÖTAVAD KÜTTESÜSTEEMID

Graanul- ehk pelletiküte

Kõige keskkonnasõbralikum alternatiiv koduste majapidamiste, korterelamute, tootmishoonete, põllumajandushoonete jne. kütmiseks. Pelletid on pea ainus Eestimaine kütus, mille kasutamist saab täielikult automatiseerida. Pakume meie klientidele täisautomaatsete graanulkatlamajade paigaldust ja hooldust. Katlamajade võimsused 10 kW – 1000 kW.

Puiduküte - halupuu, puitbrikett, hakkepuit.

Puit on meie kõige tavapärasem ja läbi sajandite olnud olulisim küttematerjal. Meie tootevalikusse kuuluvad kaasaegsed puidukatlad koos kõige sinna juurde kuuluvaga – akumulatsioonipaagid, kütteautomaatika, lisaseadmed.

Tahkeküttekatlamaja mugava ja ökonoomse kasutamise eelduseks on õigesti dimensioneeritud ning asjatundlikult ehitatud küttesüsteem.

3. KORTERELAMUTELE

Aina kallinevate küttehindade tõttu on üha olulisemaks muutunud energiasääst kortermajades. Korterelamutele pakume hoonete küttesüsteemide ekspertiise, soojussõlmede ja teiste küttesüsteemi osade (radiaatorid, torustik) vahetust. Samuti igakülgset abi kortermaja üleviimisel taastuvenergiale.

Pakume ka korterelamute õlikatelde üleviimist mahutigaasile: gaasiprojektid, gaasikatlad- ja põletid, gaasitööd.

Meie eeliseks on personaalne lähenemine igale lahendamist vajavale probleemile ning operatiivsus!

Tooted

Kui soovid mõistlikku küttelahendust siis võta meiega ühendust.

Oleme hoonete sisekliima valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta!

Meie koostööpartnerid