1. KÜTTESÜSTEEMIDE PAIGALDUS

Tänu 18-aastasele töökogemusele ja heade oskustega paigaldusmeeskondadele, saame pakkuda erinevate lahendustega küttesüsteemide paigaldust:

  • erinevatel kütustel töötavate katelde paigaldus: pelletikatlad, tahkeküttekatlad, gaasikatlad
  • korterelamute pelletküttesüsteemide ehitus (pelletimahutid, etteandesüsteemid, täisautomaatsed pelletikatlad)
  • õlikatelde üleviimine vedelgaasiküttele
  • soojuspumpade paigaldus: maasoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad, vesi-vesi soojuspumbad
  • põranda- ja radiaatorkütte paigaldustööd
  • tööstus- ja laohoonete õhkküttesüsteemide ehitus

Link meie ehitusregistreeringu lehele: http://mtr.mkm.ee/

Meie poolt paigaldatud küttesüsteemile anname 3-aastase garantii, kui meiega on sõlmitud hooldusleping 3 aastaks!

2. GAASITÖÖD

  • gaasikatlamajade ehitus
  • gaasitrasside ehitus
  • vedelgaasimahutite paigaldus
  • õlikatelde üleviimine gaasiküttele

3. PROJEKTEERMINE

Koostame Teie hoonele korrektse kütteprojekti (pelletikatlamaja, maaküttetorustikud, põrandaküte, radiaatorküte jms.) koos kõigi vajalike kooskõlastustega.

Meilt saate abi ka gaasiprojektide koostamisel.

Tutvu kütteprojektile esitatavate nõuetega Päästeameti kodulehel.

Kui soovid mõistlikku küttelahendust siis võta meiega ühendust.